Ahad, 27 November 2011

INGAT......

Untuk mendapat markah yang cemerlang
Dalam bahagian C ini, anda mestilah:
1. Membuat ulasan yang jelas dan tepat.
2. Menggunakan ayat yang lengkap/gramatis
3. Berdasarkan bahan rangsangan yang diberi.
4. Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata
   yang sesuai dan menarik.
5. Pastikan ejaan dan tanda baca serta
   imbuhan yang digunakan betul.
6. Pastikan penggunaan penanda wacana yang 
     betul dan sesuai bagi mengaitkan ayat yang 
     dibina.
7.  Kenalpasti penanda wacana.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan