Sabtu, 26 November 2011

NOTA TAMBAHAN

Untuk mendapat markah yang cemerlang dalam bahagian C, murid-murid ingatlah...

  • Membuat ulasan yang jelas dan tepat.
  • Menggunakan ayat yang lengkap.
  • Berdasarkan bahan rangsangan yang diberi.
  • Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata yang sesuai dan menarik.
  • Pastikan ejaan dan tanda baca serta imbuhan yang digunakan betul.
  • Pastikan penggunaan penanda wacana yang betul dan sesuai bagi mengaitkan ayat yang dibina. Kenalpasti penanda wacana.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan